Hastighet och säkerhet

Vi vet nog alla hur viktigt inslag hastighet är när det kommer till den sorts saker vi sysslar med. Det ska va snabba skotrar, kraftfulla motorer och snäva svängar. Annars försvinner helt enkelt en del av nöjet. Åtminstone om man frågar de som är engagerade i det vi sysslar med. Men är hastighet ett måste? Och behöver höga hastigheter ske på bekostnad av säkerhet?

Först och först så bör poängteras att höga hastigheter bara är möjligt om man ser till att ha utrustning som klarar det. Med utrustning menar vi bromsar, styrleder och annat som sätts under påfrestning i samband med höga hastigheter. Därför är testkörning ett måste innan man ger sig ut för att verkligen se vad fordonet i fråga klarar av.

Vår erfarenheter är att de flesta olyckor och säkerhetsbrister uppstår i samband med att man helt enkelt inte bryr sig om säkerhetskontrollerna. För då skapar man utrymme för olyckor som annars skulle kunna ha förebyggts. Så för oss så är hastighet och säkerhet intressant nog på en och samma sida, och inte motpoler. Genom att se att de samarbetar så kan man själv se till att applicera ett säkerhetstänk i allt som man gör. Då minimerar man inte bara förekomsten av olyckor, utan gör det även möjligt att nå högre och oanade hastigheter. Så om du värdesätter din körförmåga och körupplevelsen så är hastighet och säkerhet lika viktiga. Samma sekund som man börjar kompromissa så fallerar definitivt helheten.